Råd & Tips

Forarbeid

Selve leggingen av plenen fra Manvik Ferdigplen er ganske enkelt. Det som tar tid, og som er veldig viktig er forarbeidet. For legging av plen er det greit å ha tilgjengelig: valse eller trommel, kniv, noen bor og hageslange/spreder.

Manvik Ferdigplen må legges på et fast og plant underlag, bestående av 4-5 cm matjord. Groper og søkk i jordlaget kan gi dammer med vann, og gjøre klipping vanskeligere. Bruk gjerne en valse eller trommel, og planer nøye. Lett raking før legging sørger for at røttene på gressmattene får god kontakt med underlaget.

Eldre, slitt plen kan erstattes ved å legge på et lag matjord, planere dette og så rulle ut ferdigplen. Planlegg godt slik at plenen kan legges umiddelbart etter levering/henting. Manvik Ferdigplen er ferskvare og bør legges innen 24 timer etter skjæring.

Hvordan

1 – Begynn med den lengste siden. Endestykker og kanter kan tilskjæres med en spiss spade eller kniv. Rull ut plenen i mønster slik at skjøtene ikke kommer midt ut for hverandre, og pass på å dra skjøtene godt sammen. Legg gjerne ut en planke til å gå på ved legging av hjørner, kanter osv.

2 – Vanning skaper vekst, etter utlegging skal du vanne rikelig annenhver dag den første uken (intervallene kan forlenges gradvis ettersom røttene fester seg). Ikke la den nye gressplenen tørke ut i denne tiden, vann gjerne 25-30 mm i løpet av de to-tre første ukene. Vann om kvelden for å minske fordampningen.

Vedlikehold

Plenen bør klippes første gang så fort den har rotfestet seg og begynner å gro. Klipp gjerne på litt høyere lengde de første gangene i forhold til hva du pleier. Raking av plenen høst og vår er bra for vedlikeholdet. Fjerne løv og løst gress om høsten, og gi plenen lys og luft om våren.

Plener er ofte utsatt for stor slitasje på enkelte områder. Flytt gjerne f.eks. fotballmål, trampoliner og badebasseng rundt for å spre slitasjen. Hvor ofte og når skal man kalke? Kalking etter at ferdigplen er lagt bør gjøres hvert annet til tredje år, helst tidlig om våren, med 5-10 kg kalk pr. 100 m². Har plenen blitt skadet eller nedslitt sist vinter? Legg på 2-3 cm med jord og rull ut ferdigplen på toppen. Dermed kan du reparere skadet plen på svært kort tid.

Lik oss på Facebook!